ورود به پورتال بیمار
ثبت نام بیمار

مطب الکترونیکی دکتر بهروز مصلحی

LaptopRegist

بیمار گرامی

برای ثبت نام در مطب الکترونیکی دکتر بهروز مصلحی فرم زیر را با دقت پر نموده و دکمه ارسال را کلیک فرمایید: