سایت رسمی دکتر بهروز مصلحی

Artificial Intelligence

به نام خدا

از چند دهه پیش تاکنون کامپیوتر، این دستاورد شگفت انگیز بشر، روند زندگی انسانهای روی زمین را کاملأ دگرگون ساخته است. پیشرفتهای سریع و شگرف در زمینه سخت افزار، متفکران را بر آن داشته که با نوشتن برنامه های دقیق و پیچیده نرم افزاری، فاصله زبان انسان و زبان کامپیوتر را به قدری اندک سازند که شاید در آینده ای نه چندان دور، تمایز بین انسان و کامپیوتر کار چندان ساده ای نباشد. چه بسا بشر با پشتکار و دقت خود در ساختن برنامه های نرم افزاری و پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی، روزگاری کامپیوتر را مانند خود به تفکر وا دارد و اندیشه های کامپیوتری اینبار در کنار اندیشه های انسانی، بتوانند در نیل به اهداف انسان دوستانه بشر بسیار راه گشا باشند. پیشرفت سریع علوم پزشکی در کنار سایر علوم وهمچنین حجم بسیار زیاد مطالب پزشکی سبب شده که استفاده از کامپیوتر در پزشکی، از همان سالهای ابتدایی اختراع کامپیوتر، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردد.به همین دلیل دکتر بهروز مصلحی از همان سالهای ابتدایی ورود کامپیوترهای شخصی اقدام به یادگیری و مطالعات زیاد راجع به کاربردهای کامپیوتر در امر طبابت نمود و با تلاش شبانه روزی خود توانست قابلیتهای خود را در علوم کامپیوتری بخصوص برنامه نویسی تا جایی بالا ببرد که منجر به اختراع مطب الکترونیکی و چندین نرم افزار مفید دیگر در زمینه پزشکی شود که چند تا از نرم افزارهای پزشکی و غیر پزشکی ایشان مورد تأیید شورای عالی انفورماتیک ایران قرار گرفته و توسط وزارت فرهنگ و رسانه های دیجیتال به ثبت رسیده است. ایشان اکنون بطور شبانه روزی بر روی کاربرد کامپیوتر در پزشکی بخصوص هوش مصنوعی و بالا بردن توانایی های انفورماتیک پزشکی مشغول تحقیق می باشد.