سایت رسمی دکتر بهروز مصلحی

Avicenna

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

معالجت به هيچ حال ابتدا نكن تا نخست آگاه نگردی از وقت بيمار، از وقت علت و عيب علت و مزاج سال و صنعت بيمار طبيب بايد كه تجربت بسيار كند. بايد كه خدمت بيمارستانها كرده باشد. بيماران بسیار ديده و معالجت بسيار كرده باشد تا علتهای غريب بر وی مشكل نشود. و اعدال و اعضا و احشا بر وی نپوشد و آنچه از كتب خوانده باشد به چشم همي ببيند و به معالجت اندر نماند. بايد كه وصايای بقراط خوانده باشد تا اندر معالجت بيماران شرط امانت و راستی به جای تواند آورد. و پيوسته خويشتن پاك و جامه پاك و مطيب دارد. و چون بر سر بيمار شود با بيمار تازه روی و خوش سخن باشد و بيمار را دلگرمی دهد.

قابوسنامه

لینک های مفید
وبلاگ دکتر بهروز مصلحی انجمن طب عفونی آمریکا ژورنال طب داخلی انالس دانشکده پزشکی آریزونا
سازمان نظام پزشکی سایت جامع علوم پزشکی ایران ژورنال پزشکی بریتانیا دانشکده پزشکی فلوریدا
وزارت بهداشت و درمان بیمارستان لاله تهران ژورنال پزشکی آمریکا دانشکده پزشکی اوهایو
پزشک خانواده ایران کتاب اول ژورنال اتحادیه پزشکی آمریکا دانشکده پزشکی هاروارد
بیمارستان میلاد سازمان بهداشت جهانی کلینیک آن لاین مایوکلینیک دانشکده پزشکی میشیگان
بیمارستان حضرت رسول(ص) سازمان غذا و دارو آمریکا کالج سلطنتی پزشکان عمومی
بیمارستان آتیه لیست ژورنالهای پزشکی آکادمی پزشکان خانواده آمریکا
بیمارستان دی ژورنال پزشکی نیواینگند دانشکده پزشکی ویرجینیا
بانک جامع پزشکی و دارویی ایران ژورنال پزشکی لنست دانشکده پزشکی لویزیانا